İnsan Kaynakları

İnsan; her işimizin, karar ve davranışlarımızın odağında. Bu nedenle çalışanlarımızı ve toplumu her daim ön planda tutuyoruz. Bunun sonucu olarak değerlerimiz ve insan kaynakları politikamızın temelini de insan oluşturur.

İnsan Kaynakları süreçlerimizde ;

Herkes için eşit fırsat
Başarıya bağlı değerlendirme,
Doğru işe doğru İnsan,
Ücret ilkelerine, performansa ve yetkinliklere bağlı kalarak,
İnsan gücümüzü; sürekli geliştirerek global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüz haline getirmek amaçlarımızdandır.

Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, yönetimin ve yöneticilerimizin de danışabileceği stratejik bir iş ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz; şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek, çalışan verimliliğini artırarak nitelikli, motive olmuş, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak şirketimizin büyümesine katkıda bulunmak ve tüm operasyonlarımızda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız; Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz; Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek, Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve bireysel farklılıkları yönetmek, Değişime açık olmak ve çağın gerekliliklerine uygun sistemlerle çalışılmasını sağlamak, Yaratıcı düşünmenin ve farklı fikirleri dile getirmenin teşvik edildiği bir kurum kültürü oluşturmak, Kurum içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek takım ruhunu geliştirmek, Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.

İnsan Kaynakları Stratejimiz ise, Şirket hedeflerine odaklanmış, takım halinde çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu ve bağlılığı yüksek, eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmezlerimiz olarak görürüz.

OSSTEM E-Bülten

Osstem e-bültene abone olarak kampanyalar ve haberler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.